Sedatie

In onze praktijk wordt door de kindertandartsen gebruik gemaakt van behandeling onder lachgassedatie.

In het kader van angst en erg jonge leeftijd kan een behandeling met lachgas ervoor zorgen dat de patiënt kalm en ontspannen is en een eventuele behandeling onder algemene narcose in het ziekenhuis vermeden kan worden.

To top