Algemene praktijk

Algemene praktijk

Als algemene praktijk dragen wij preventie en duurzaamheid hoog in het vaandel. Tandartsen Lauranne Vandendael , Yves Goyens en Gitte Cuyx zullen u adviseren en behandelen in een moderne, up to date omgeving.

Controle & Behandelingen

Controle & Behandelingen

Van controle tot grote esthetische behandelingen, van jong tot oud. Ons doel is dat u een bezoekje aan de tandarts als een positieve beleving ervaart en hier speelt communicatie een grote rol.

De praktijkvisie

De praktijkvisie

De praktijkvisie is gebaseerd op preventie, u wordt op maat geadviseerd over mondhygiëne en een ideale termijn voor uw controles, zodat we allemaal kunnen blijven lachen!

CORONA UPDATE
---
Gezien de huidige situatie laten wij momenteel enkel de patiënten met ernstige pijnklachten naar de praktijk komen. Wat is een ernstige pijnklacht?
- hevige (nachtelijke) tandpijn
- traumata (na een val of slag tegen uw tanden)
- drukplaatsen van protheses die u verhinderen om te eten

Let op! Indien u behoort tot de risicogroep ( > 60-65 jaar, cardiovasculair lijden, diabetes type II, COPD, hoesten, keelpijn, koorts, algemene malaise, spierpijn) gelieve ons dit dan telefonisch mee te delen zodat we individueel een inschatting kunnen maken van het risico.

U kan ons contacteren via:
info@praktijk318.be
016 888 318 (bereikbaar elke werkdag van 9u - 11u)
---
In view of the current situation, we only allow patients with severe pain complaints to come to the practice. What is a severe pain complaint?
- severe (nocturnal) toothache
- trauma (after a fall or impact to your teeth)
- pressure points of prostheses that prevent you from eating

Pay attention! If you belong to the risk group (> 60-65 years, cardiovascular disease, type II diabetes, COPD, cough, sore throat, fever, general malaise, muscle pain) please inform us by telephone so that we can individually estimate the risk.

You can contact us:
info@praktijk318.be
016 888 318 (available every working day from 9am - 11am)

Thanks for your understanding and cooperation.

Afspraak maken?

LET OP: wegens drukte in de praktijk is er momenteel een patiëntenstop, we nemen geen nieuwe patiënten meer aan.
ATTENTION: due to long waiting lists, we are currently not accepting any new patients.

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

  • Pijn of urgentie en vindt u niet onmiddellijk een vrij moment?-> Telefonisch contacteren
  • 2 volwassen personen -> maak 2 afspraken
  • 2 kinderen (<18j) -> 1 afspraak volstaat

Indien u uw gemaakte afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan ook zo snel mogelijk te annuleren; minimum 24u op voorhand. Dat geeft ons de tijd om patiënten met dringende klachten snel verder te helpen én zo vermijdt u extra kosten.

Ons team